Metodsolnedgång3

I terapin arbetar jag utifrån den psykodynamiska terapimetoden ISTDP (Intensive Short Term Psychodynamic Psychotherapy). Det är en så kallad affektfokuserad metod som har sin grund i forskning kring anknytningsteori och emotioner, där fokus är att kunna känna och vara i de känslor som kommer upp i olika relationer och situationer.

Teoretiskt utgår ISTDP från att ens känslomässiga problem kommer av att vi i nära relationer genom livet inte har kunnat, eller inte blivit tillåtna, att känna och ge uttryck för alla de känslor som väcks. Genom att i en terapi närma sig dessa känslor så skapas möjligheten att läka de känslomässiga sår som uppkommit under livet, för att på så sätt kunna kunna bryta sina destruktiva mönster

Mer att läsa om ISTDP finns i denna artikel från Psykologtidningen 2/2010, eller på istdpsweden.se där du även kan läsa om det aktuella forskningsläget för metoden.