Om migjoel

Jag är utbildad psykolog vid Stockholms universitet, och har flera års erfarenhet av arbete med terapi inom psykiatrisk öppenvård och på behandlingshem för unga vuxna. Parallellt med terapiarbetet har jag en doktorandtjänst vid Stockholms universitet där jag studerar psykologiska aspekter av välfärdssystemet och religiositet.

Jag är medlem i svenska Psykologförbundet och Psykologföretagarna. Innehar F-skattesedel.